Mobergs har 25 års erfarenhet av produktkontroll och materialsortering för den skandinaviska tillverknings-, process- och återvinningsindustrin. Med specialisering på metalldetektorer, magneter, röntgenteknik, vågar samt optiska kontroll- och sorteringssystem säkerställer vi produktflöden utan avvikelser.

Vi har dubbelkontroller i vår produktion. Dels en tunnel som ser till att det inte finns metalldelar kvar i de stötfångare vi kasserar. Dels ett magnetgaller där det granulerade granulatet passerar så att det som ska bli nya stötfångare inte innehåller metalldelar.

Emil ArnessonTeknisk Chef på Plastal AB, Göteborg – Plastal AB är en ledande leverantör av specialtillverkade plastkomponenter till fordonsindustrin.

Vi vet var den här kan hamna!

vet

Delar av metall, glas eller sten som hamnar på fel ställe är till skada både för människor och maskiner.

Mobergs affärsidé är att leverera kompletta lösningar för detektering och avskiljning av metaller och andra främmande föremål.

Vi bygger samman komponenter av välkända fabrikat till kundanpassade system – så att de enkelt och med minimala flödesförändringar kan integreras i kundernas produktions-, förpacknings- och återvinningslinjer.

Efter leverans följer vi upp med idrifttagning, utbildning och serviceavtal för att säkerställa en trygg funktion på lång sikt.