Är du nyfiken på hur era förpackningar presterar?

Just nu erbjuder vi gratis visionstest av er förpackning

Visionssystem har blivit en allt vanligare del inom s.k. ”smart manufacturing” där de vanligaste tillämpningsområdena är inspektion för kvalitetssäkring och processoptimering. Systemen inspekterar bl.a. täthet hos förpackningar, produktetiketter, IML (In MouldLabelling), ytkvalitet m.m. Läs mer om visionssystem här
Är du nyfiken på hur era förpackningar skulle prestera i en visionsinspektion så har ni chansen nu!

Vi testar er förpackning och tar fram en rapport med testresultat och visuell dokumentation.
Skicka in er förpackning till Mobergs Produktkontroll, Krusegatan 58, 212 25 Malmö eller fotografera er förpackning och kontakta oss via mejl sales@mobergs.com , eller telefon 040-680 80 60 så tar vi det vidare därifrån.