Artikel i Packaging Europe

I januari-numret finns en bra artikel att läsa om vår huvudfirma S+S. Läs särtrycket här: Sesotec-Packaging-Europe