crushed plastic bottles on a white background

Vi skiljer på skrot och korn

När material skall återvinnas eller förbrännas är oftast metallavskiljning i flera steg nödvändigt för att rena produkten och säkerställa en automatiserad och störningsfri process.

– Permanent- eller elektromagnetiska överbandsmagneter lyfter bort alla ferritiska metaller från materialflödet.
– Med högintensiva neodymmagneter kan de allra minsta magnetiska och till viss del rostfria metallpartiklarna avskiljas.
– En virvelströmsseparator (Eddy Current Separator) separerar utan materialförluster icke-magnetiska metaller såsom aluminium, koppar och mässing.
– Med induktiva allmetallseparatorer detekteras och separeras automatiskt alla slags metaller, även de som är inkapslade eller sammansatta.
– Sensorbaserade sorteringsmaskiner som detekterar med induktans, kamerateknik, NIR-sensorer, röntgen och laser avskiljer effektivt och precist med tryckluft främmande föremål som avviker i färg, form, material, densitet m.m.
– Med metalldetektorer registreras alla slags metaller och avskiljs manuellt eller med produktanpassad automatik.

Vid återvinning är föroreningsgraden ofta betydande och för detta finns andra högteknologiska metoder för att avskilja främmande material och avvikelser. Så oavsett vilka behov du än har kan vi alltid presentera den bästa lösningen för dig. Det är något att tänka på när du ska välja leverantör och samarbetspartner.

Folder som PDF att ladda ner

Större kapacitet krävdes för att klara ökande återvinningsbehov på Cleanaway PET Svenska AB i Norrköping