Bättre sorteringssystem för en hållbar framtid

Vad händer med all vår elektronik när den kasseras?

Många miljoner ton elektroniskt avfall hamnar på världens soptippar varje år. Vi köper nytt allt oftare och använder mer och mer elektronik både hemma och på arbetet. Men vad händer egentligen med all elektronik vi inte längre vill ha? Och är det verkligen så att allt som slängs inte går att laga? All klimatforskning visar att vi behöver bli bättre på att hushålla med jordens begränsade resurser, och det väldigt snart. Men samtidigt måste vi förbättra och utveckla vår återvinningsindustri.

För att så mycket som möjligt av metaller, plaster och annat från våra kasserade produkter ska gå att återvinna krävs att återvinningstekniken ständigt blir effektivare.

Läs om Sesotecs återvinningsprogram för metaller och WEEE här