C-Scan GHF

Sluten, ej delbar, tunneldetektor för montering på transportör