Protex-R

Metalldetektor avsedd för textilfibrer i blåsledning

 

P-Scan RP

Cirkulär tunneldetektor i kombination med styrenhet Primus.

 

P-Scan RG

Cirkulär tunneldetektor med högsta möjliga detekteringsnoggrannhet.