Ett Gott Nytt År med rätta svar!

Här kommer de rätta svaren på julens hjärngymnastik

#1. Hur många trianglar hittar du i triangeln?
Rätt svar: 24 stycken

#2. Hur många olika kvadrater kan bildas av de små kvadraterna – från de minsta på 1 x 1 till den stora på 5 x 5?
Rätt svar: 55 stycken

#3. Hur många pepparkakshjärtan ser du på plåten?
Rätt svar: 52 stycken

God fortsättning på det nya året 2019 önskar Mobergs!

Mobergs önskar God Jul med visuella julklurigheter

Dags att gnugga geniknölarna inför julhelgen

Testa din visuella intelligens!

#1. Hur många trianglar hittar du i triangeln?

#2. Hur många olika kvadrater kan bildas av de små kvadraterna – från de minsta på 1 x 1 till den stora på 5 x 5?

#3. Hur många pepparkakshjärtan ser du på plåten?

Rätta svar på våra julnötter hittar du på vår hemsida direkt efter nyår.

I år håller vi öppet alla mellandagar och klämdagar.
Kontakta oss på tel. 040-6808060 eller skicka e-post till sales@mobergs.com

Vi på Mobergs vill tacka för det här året och önska dig en riktigt God Jul & ett Gott nytt år!

Bättre sorteringssystem för en hållbar framtid

Vad händer med all vår elektronik när den kasseras?

Många miljoner ton elektroniskt avfall hamnar på världens soptippar varje år. Vi köper nytt allt oftare och använder mer och mer elektronik både hemma och på arbetet. Men vad händer egentligen med all elektronik vi inte längre vill ha? Och är det verkligen så att allt som slängs inte går att laga? All klimatforskning visar att vi behöver bli bättre på att hushålla med jordens begränsade resurser, och det väldigt snart. Men samtidigt måste vi förbättra och utveckla vår återvinningsindustri.

För att så mycket som möjligt av metaller, plaster och annat från våra kasserade produkter ska gå att återvinna krävs att återvinningstekniken ständigt blir effektivare.

Läs om Sesotecs återvinningsprogram för metaller och WEEE här

Recyclingdagen i Stockholm 22 november

Hur blir vi ännu bättre på metallåtervinning?

– ta del av framtidens lösningar på Recyclingdagen i Stockholm den 22 november

I Sverige är vi förhållandevis duktiga på återvinning av både papper, plast och metall och mycket arbete läggs ner på att förbättra tekniken och forska kring nya lösningar. På Recyclingdagen i Stockholm den 22 november fokuseras det på metallåtervinning, vilket också involverar Mobergs Produktkontroll och våra produkter. Det kommer att pratas metaller, skrot och elektronik ur flera perspektiv.

Vi kommer exempelvis att få lära oss mer om hållbar stålframställning, hur metallåtervinning kan klimatkompenseras och om satsningar för ökad återvinning av metaller ur restprodukter. Informationssäker elektronikåtervinning och återvinning av elbilsbatterier står också på programmet, och som “pricken över i” kommer Mobergs Produktkontrolls VD Fredrik Moberg att berätta om automatiserad sortering.

Välkommen till Recyclingdagen 2018

När: 22 november, 09:00 – 17:00

Var: Venue81, Drottninggatan 81, Stockholm

I konferensbiljetten ingår Recyclingdagens inspirerande program, för- och eftermiddagsfika, mingellunch och möjligheten att nätverka med Sveriges ledande företag och personer inom
återvinningsbranschen. Ta del av programmet för dagen här
För mer info och anmälan: www.recyclingdagen.se

 

De rätta svaren i vårt Mäzz-Quizz

Tack för senast på Scanpack!

Det blev en bra och intensiv mässa i Göteborg den 23 – 26 oktober. Vi fick nöjet att träffa många kända ansikten och lika många nya kontakter. Nu har vi fullt upp med att följa upp, skriva offerter och order samt boka besök, men tveka inte att höra av dig om du har en fråga som vi kan hjälpa dig med.

Till alla er som var med i vårt Mäzz-Quizz så kommer här de rätta svaren. Tack för ert engagemang!

Optisk läsbarhet det nya svarta?

Är det inte dags för svenska livsmedelsaktörer att sluta använda svart plast i sina förpackningar? Varför inte svart, undrar du? Jo, vi har ju numera sofistikerade optiska sorteringsmaskiner som används för att återvinna så många olika plastsorter som vi bara kan idag….

Det är bara ett problem: Tekniken klarar inte att läsa och sortera svart, så alla dessa svarta livsmedelsförpackningar går till förbränning, utan att passera gå. Sorgligt, eller hur?

Ny Teknik har gjort en djupdykning i frågan som du kan läsa  om här

Se filmen här om du vill veta mer om hur optisk sortering går till.

Mobergs Produktkontroll är återförsäljare av flera optiska sorteringslösningar från Sesotec. I filmen demonstreras FLAKE PURIFIER-serien som baseras på ett modulärt koncept, i vilken upp till tre sensorer kan kombineras. Förutom detektering av föroreningar kan FLAKE PURIFIER också utföra färgseparering och metallseparation.

Större kapacitet krävdes för att klara ökande återvinningsbehov

Sommarens osannolikt långa värmebölja fick inte bara bönderna på knä, äppelodlarna på Österlen att jubla och soldyrkande semesterfirare att njuta i fulla drag. Det stora behovet att bibehålla vätskebalansen hos svenska folket fick också antalet PET- flaskor i omlopp att öka lavinartat. Det handlar uppskattningsvis om minst 100 miljoner fler förpackningar än en normal sommar*.

På Cleanaway PET Svenska AB i Norrköping kommer sommarens högtryck att fortsätta långt in på vinterhalvåret. Nyligen införskaffades två nya metallseparatorer Rapid PRO-SENSE för att få upp kapaciteten och samtidigt säkerställa att materialet hålls fritt från metallföroreningar.

Med metallseparatorerna Rapid PRO-SENSE från Sesotec kan nu kvalitetsmedvetna företag säkerställa produktrenhet i produktionen av plastgranulat, s.k. kompoundering av polymerer. Rapid PRO-SENSE upptäcker och separerar alla magnetiska och icke-magnetiska metaller med hög precision och kan även användas för kvalitetskontroll av inkommande gods hos plastbearbetande anläggningar.

– Ju tidigare vi upptäcker och sorterar bort metallen bland PET-flaskorna desto effektivare går återvinningsprocessen. Om inte vår optiska sortering lokaliserar t.ex. aluminiumburkarna så finfördelas materialet och metalldetektorerna tar vid och sorterar ut alla metallföroreningar, t.ex. små bitar av aluminium, säger Thomas Ottosson på Cleanaway PET Svenska AB.

I snitt återvinner vi nio av tio burkar och PET-flaskor i Sverige, vilket gör oss till ett av de bästa länderna i världen på att panta. En hög andel PET-flaskor som går till återvinning och en ovanligt varm sommar har bidragit till att anläggningen kör på max.

– Det är kontinuerlig drift, hela veckan inklusive helger. 80 ton PET-flaskor mals ner per dygn Vi återvinner 28 000 ton per år ifrån den svenska och norska marknaden, summerar Thomas Ottosson på Cleanaway PET Svenska AB.

Slutprodukten är plastflakes, som sedan används för att producera nya PET-flaskor. I dagsläget används c:a 50% återvunnen plast för att producera en ny flaska, men utvecklingen går framåt och förhoppningen är att kunna öka andelen återvunnet material framöver.

Mobergs Produktkontroll är återförsäljare för Sesotecs lösningar för produktkontroll, där Rapid PRO-SENSE ingår. Kom och prata produktkontroll med oss på Scanpack-mässan i Göteborg den 23 – 26 oktober. Vi finns i monter A02:86. Välkomna!

* Källa: Returpack/Pantamera, hemsida och pressmeddelande

Snart kan vår mat vara helt fri från främmande partiklar

Det kan tyckas vara en självklarhet i dagens Sverige, att den mat vi köper och stoppar i oss är kontrollerad och kvalitetssäkrad på alla upptänkliga vis. I de allra flesta fall är den förstås alldeles utmärkt, men tekniken som har använts för att detektera främmande föremål och partiklar i vår mat har haft en del begränsningar.

När nya INTUITY metalldetektor från Mobergs Produktkontroll / Sesotec introducerades förra året sattes en helt ny standard för metalldetektion. Med en ny teknologi, s.k. simultan multifrekvens, som möjliggör detektion på flera sekvenser samtidigt blev det nu möjligt att förbättra precisionen på kontrollerna med upp till 50%!

Men vad betyder det för livsmedelsproducenter och för oss konsumenter?

I det lilla perspektivet så innebär det att vi som konsumenter inte längre riskerar att tugga sönder en tand när vi råkar bita på en liten metallbit i maten, och vi får inte heller några andra hälsoproblem om vi råkat svälja densamma. Metallbiten är helt enkelt redan borta om livsmedelsproducenten använt sig av metalldetektorn INTUITY.

I det större perspektivet innebär det att de livsmedel som tidigare har varit svåra att kontrollera på ett kvalitetssäkert sätt nu kan detekteras på en helt ny nivå. Det är sk. blöta livsmedel som historiskt inneburit en del problem för våra livsmedelsproducenter. Det handlar t.ex. om ost, kött, fisk och färdigrätter där en övergripande lägre frekvens har krävts för detektion, vilket gjort att precisionen inte har blivit så hög som man önskat. Det har bland annat inneburit sämre möjligheter att detektera partiklar och föremål av rostfritt stål.

Med hjälp av den revolutionerande teknologin i nya INTUITY är precision inte längre ett problem. Den är dessutom intuitiv i hanteringen, lär sig snabbt och kommunicerar precist om vad den kan hantera i olika flöden. Att använda INTUITY är enkelt och hygienmässigt är den avspolningsbar med högtryck för miljöer som kräver noggrann hygien.

På Scanpack i Göteborg den 23 – 26 oktober kommer Mobergs att demonstrera hur INTUITY fungerar och vi hoppas att vi ses i monter A02:86.

Läs mer om INTUITY här (pdf på engelska)

Mer om Scanpack och inträdesbiljetter hittar du här

Ny teknologi gav bättre prestanda och enklare hantering

Bättre prestanda och enklare hantering med ny teknologi från Mobergs/Sesotec ASM

Lantmännen är ett välkänt lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis.

Lantmännen Cerealia, som tillhör Lantmännen, har en fabrik i Linköping, där den huvudsakliga verksamheten är paketering av GoGreens sortiment av gula ärtor, bönor, linser och andra torra varor.

Bra mat som är producerad med hållbara och innovativa metoder är Lantmännens högsta prioritet. Att hålla sig i framkant av teknikutvecklingen är därför en självklarhet och nyligen levererade Mobergs Produktkontroll en ny optisk sorteringsmaskin (Vision 100 från Sesotec ASM) och en magnetisk separator i fallrör (Magbox ECHS) ämnade för sortering av ärtor.

Samtidigt installerades en ny metalldetektor för konsumentförpackningar i kartong som säkerställer att inga metallföroreningar följer med produkt eller förpackning. (Genius+ GLS). Den nya metalldetektorn används bl.a. vid paketering av pumpakärnor.

− Vi är mycket nöjda med de nya investeringarna i vår produktion. Driftsättningen av den optiska sorteringsmaskinen gick snabbt och smidigt och den är lättare att hantera än den tidigare maskinen. Den nya metalldetektorn motsvarar våra förväntningar när det gäller prestanda.

Peter Syrén, Lantmännen Cerealias produktionschef i Linköping.

Vision 100 från Sesotec ASM

Optisk sorteringsmaskin: Vision 100 från Sesotec ASM

Magbox ECHS

Magnetisk separator i fallrör: Magbox ECHS

Genius+ GLS

Metalldetektor för konsumentförpackningar i kartong: Genius+ GLS