RAYCON BULK

RAYCON-BULK-5 ser även det osynliga

 Röntgendetektering av metallisk och ickemetallisk förorening med hög precision.