Raycon 130/240

Röntgendetektor för inspektion av förpackat styckegods av olika slag och storlekar. Detekterar metaller, sten, glas m.m. samt produktavvikelser i form, antal och vikt.

Raycon

Röntgendetektering av metallisk och ickemetallisk förorening med hög precision.