Flake Purifier N

Sorterar bort avvikande polymersorter ur ett mixat flöde av plast granulat/flakes

Flake Purifier M

Sorterar bort metallföroreningar ur ett mixat flöde av plast granulat/flakes

Flake Purifier C

Sorterar bort avvikande färger ur ett mixat flöde av plast granulat/flakes