Detekterbar säckförslutare

På marknadens begäran har nu WeLoc i samarbete med oss tagit fram en helt detekterbar säckförslutare ”WeLoc Gripper PA 100 FD”. Den har fått ändelsen FD vilket står för Fully Detectable. Den är detekterbar inte bara i metalldetektorer utan även i röntgendetektorer, vilket testats och verifierats av Mobergs. Den går naturligtvis att köpa hos oss och är ett efterlängtat komplement till ett redan brett sortiment av detekterbara produkter.