GLS

Sluten, ej delbar detektor för montering på transportör