ELCON

Platt metalldetektor som placeras under transportören