En världsnyhet från vår tillverkare Goudsmit

Goudsmit bygger världens första hydrauliska Eddy Current-separator

Goudsmit i samarbete med TRS från Nederländerna har åt ett norskt aluminiumföretag utvecklat en väldigt speciell mobil virvelströmsseparator (Eddy Current). Det är den första hydrauliskt drivna, mobila, non-ferrous separatorn som någonsin byggts. Den används för att förädla och rena aluminium från slaggprodukter. Det i sin tur gör det möjligt att återanvända högkvalitativ aluminium på samma sätt som en helt ny råvara.

Utmärkande för den nya hydrauliskt drivna virvelströmsseparatorn är att den tål extremt dammig miljö och kräver lite underhåll.

Läs mer om nyheten här