Flake Purifier C

Sorterar bort avvikande färger ur ett mixat flöde av plast granulat/flakes