Flake Purifier M

Sorterar bort metallföroreningar ur ett mixat flöde av plast granulat/flakes