Flake Purifier N

Sorterar bort avvikande polymersorter ur ett mixat flöde av plast granulat/flakes