Främmande föremål i livsmedel

Teknik för att eliminera metall

Teknik för att eliminera metall

Intresset för att förebygga och skydda sig mot oönskade ingredienser i livsmedel har naturligtvis ökat efter skandalen med glas i kyckling. Av den anledningen anordnar SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB tillsammans med ProSanitas Certifiering AB en temadag på SIK i Göteborg 10 juni. Tillsammans med tre kollegor i branschen kommer vi informera om teknologier som står till hands för att eliminera främmande föremål; Metalldetektorer, magnetiska separatorer, röntgendetektorer och radardetektion.