GM

Magnetgaller för montage i slutna rörsystem, stup eller trattar.