Hur vet vi att vårt kött är fritt från föroreningar?

Det vegetariska köket är på stark frammarsch i Sverige men trots det så äter vi fortfarande stora mängder kött. Vi blir allt mer medvetna konsumenter och strävar efter att äta så mycket svenskt kött som möjligt. Men vad vet vi egentligen om köttet vi äter och hur försäkrar vi oss om att det inte innehåller föroreningar av olika slag?

Trots stora utmaningar så kan vi idag tack vare avancerad teknologi försäkra oss om att så lite avvikelser som möjligt sker i den svenska köttindustrin. Mobergs Produktkontroll är återförsäljare för tyska Sesotecs högteknologiska system inom produktinspektion, där t.ex. metalldetektorer för livsmedelsindustrin är en viktig del av produktutbudet.

Läs hela artikeln om att upptäcka föroreningar i kött här på engelska.

Här hittar du fler metalldetektorer