Välkommen till IFFA mässan i Frankfurt

IFFA äger rum 7-12 maj i Frankfurt och är världens ledande mässa för köttindustrin. Här samlas närmre 1000 utställare från över 50 länder och representerar hela kedjan från slakt och styckning till förädling och förpackning. På mässan kommer Sesotec att visa den helt nyutvecklade metalldetektorn INTUITY, med upp till 50% bättre detekteringsnoggrannhet än andra system på marknaden. Samtidigt visas det senaste tillskottet i Raycon röntgetdetektorer serien RAYCON D.

INTUITY kommer att förändra allt

Den helt nyutvecklade metalldetektorn INTUITY ger upp till 50% bättre detekteringsnoggrannhet än andra system på marknaden genom det nya multi-frekvens tekniken. Detektorn är konstruerad för att hantera de mest krävande applikationer och har ett nytt innovativt användargränssnitt ”Intuity CONTROL”.

INTUITY

Välkommen RAYCON D

RAYCON serien av röntgendetektorer får tillökning i form av  RAYCON D. Den nya unika designen är konstruerad för enklare handhavande och rengöring.

Välkommen till Sesotec i hall 9.1, monter C58 för mer info klicka här>>