livsmedel

Har du rent mjöl i påsen?

En främmande partikel i den färdiga produkten kan vålla allvarliga skador för kunden, vilket i sin tur kan få förödande effekter för leverantören. Eftersom produktionsmaskiner i huvudsak består av metall, finns alltid risken för slitage och att metallpartiklar lossnar och följer med den tillverkade produkten.

För att verksamheter idag skall kunna behålla sin marknadsposition och nå nya kunder krävs ett väl fungerande kvalitetssystem. Detta innefattar även en fullgod kontroll avseende föroreningar av metall, glas och sten, inte minst med tanke på produktansvarslagen. Här hittar du de produkter och system som vi kan tillhandahålla.

Folder som PDF att ladda ner

Medlem i:

 

Bra mat är högsta prioritet för Lantmännen Cerealia i Linköping