MAG

Sorterar bort alla slags metaller ur ett mixat flöde.