Ny metallseparator – RAPID 8000

RAPID 8000 är en ny allmetallseparator för stora flöden i fritt fall. Trots att genomloppet är stort uppnås hög detekteringsnoggrannhet och en låg bygghöjd jämfört med andra liknande system. Den första enheten har redan köpts och ska säkerställa att 150 ton spannmål i timmen är fritt från metalliska föroreningar. Separeringsklaffen består dels av en svängtratt för att klara stora flöden och grovkorniga produkter och dels av en klaff för att göra den dammtät.

Mer info.