1961startade Arne Moberg företaget Mobergs Mekaniska AB med verksamhet på Bankgatan i centrala Lund. Företaget expanderade med filialer i både Malmö och Tollarp.

1976grundades en ny verksamhet med försäljning och montage av silo och maskiner för agroindustrin i dotterbolaget Mobergs Silo AB. Företaget såldes tio år senare.

1977förvärvade vi den nuvarande fastigheten på Krusegatan i Malmö dit hela verksamheten flyttade

1989övertog Fredrik Moberg ett agenturföretag, med inriktning på kvalitetskontroll och produktionsövervakning, som senare ändrade namn till Mobergs Produktkontroll AB.

1992förvärvade vi verksamheten med det patenterade sophanteringssystemet Roco, som Mobergs sedan flera år tidigare tillverkat och utvecklat på legobasis.

1999blev Fredrik Moberg ensam ägare till hela verksamheten.

2010förvärvade finska MariMatic sophanteringssystemet ROCO. Mobergs fortsätter därefter tillhandahålla service och reservdelar.

2012grundades Mobergs Trafikinnovation med den egenutvecklade produkten Popstacle kompletterat med agenturer inom trafiksäkerhetsteknik.

2013avyttrade vi produktionsverksamheten i systerbolaget Mobergs Mekaniska som då också bytte namn till Mobergs Innovation AB för att fokusera på den egna produktutvecklingen.