Mobergs har sedan starten 1961 utvecklats från att vara en legotillverkande mekanisk verkstad till ett innovativt företag inom produktutveckling och högteknologiska agenturer.

Mobergs Produktkontroll

Metalldetektorer, magneter & inspektionssystem
Representerar välkända europeiska fabrikat av hög kvalité när det gäller avskiljning av metallföroreningar och andra främmande föremål inom tillverknings-, process- och återvinningsindustrin.

Läs mer om Mobergs Produktkontroll

Mobergs Trafikinnovation

Innovationer för säker körning i övning och verklighet
Ett komplett program av unika riskövningssystem för den moderna trafikövningsplatsen

Läs mer om Mobergs Trafikinnovation