P-Scan RP

Cirkulär tunneldetektor i kombination med styrenhet Primus.