Pressmeddelande

2018-09-19 Snart kan vår mat vara helt fri från främmande partiklar

Det kan tyckas vara en självklarhet i dagens Sverige, att den mat vi köper och stoppar i oss är kontrollerad och kvalitetssäkrad på alla upptänkliga vis. I de allra flesta fall är den förstås alldeles utmärkt, men tekniken som har använts för att detektera främmande föremål och partiklar i vår mat har haft en del begränsningar.

När nya INTUITY metalldetektor från Mobergs Produktkontroll / Sesotec introducerades förra året sattes en helt ny standard för metalldetektion. Med en ny teknologi, s.k. simultan multifrekvens, som möjliggör detektion på flera frekvenser samtidigt blev det nu möjligt att förbättra precisionen på kontrollerna med upp till 50%!

Men vad betyder det för livsmedelsproducenter och för oss konsumenter?

I det lilla perspektivet så innebär det att vi som konsumenter inte längre riskerar att tugga sönder en tand när vi råkar bita på en liten metallbit i maten, och vi får inte heller några andra hälsoproblem om vi råkat svälja densamma. Metallbiten är helt enkelt redan borta om livsmedelsproducenten använt sig av metalldetektorn INTUITY.

I det större perspektivet innebär det att de livsmedel som tidigare har varit svåra att kontrollera på ett kvalitetssäkert sätt nu kan detekteras på en helt ny nivå. Det är s.k. blöta livsmedel som historiskt inneburit en del problem för våra livsmedelsproducenter. Det handlar t.ex. om ost, kött, fisk och färdigrätter där en övergripande lägre frekvens har krävts för detektion, vilket gjort att precisionen inte har blivit så hög som man önskat. Det har bland annat inneburit sämre möjligheter att detektera partiklar och föremål av rostfritt stål.

Med hjälp av den revolutionerande teknologin i nya INTUITY är precision inte längre ett problem. Den är dessutom intuitiv i hanteringen, lär sig snabbt och kommunicerar precist om vad den kan hantera i olika flöden. Att använda INTUITY är enkelt och hygienmässigt är den avspolningsbar med högtryck för miljöer som kräver noggrann hygien.

På Scanpack den 23 – 26 oktober kommer Mobergs att demonstrera hur INTUITY fungerar och vi hoppas att vi ses i monter A02:86.

Läs mer om INTUITY här

Mer om Scanpack och inträdesbiljetter hittar du här

Plast kan vara både fiffig och förödande

2018-04-17 Plast kan vara både fiffig och förödande

Att människan världen över använder på tok för mycket plast och att den hamnar på alldeles för mycket villovägar istället för till återvinning, det vet vi redan. Mycket forskning och utveckling görs på området för att se till att vi blir bättre på att tillverka återvinningsbar plast, att samla in för återvinning och sen naturligtvis att så effektivt som möjligt återvinna våra plaster. Allt för att vi ska kunna bli så cirkulära i vår plastanvändning som det bara går. Läs här om förslag till ökad plaståtervinning. Men plast är ett samlingsnamn för olika sorters polymerer med olika egenskaper och strukturer. Det finns traditionella plaster från fossila råvaror till komposterbar plast från förnyelsebara råvaror.

För att bli cirkulära på plastområdet i högre utsträckning måste vi klara att helt och hållet separera den insamlade plasten efter färg och polymertyp samt avlägsna andra främmande föremål. Med den senaste tekniken kan vi idag avskilja alla slags metaller och även andra föroreningar från det material som ska återvinnas. Med hjälp av avancerade optiska sensorer kan vi nu även sortera olika typer av plast för sig så att vi i nästa steg kan producera nya produkter från återvunnet material.

Vill du veta mer om plastens roll i den cirkulära ekonomin? Missa inte att besöka Recyclingdagen i Helsingborg den 26 april. Fredrik Moberg från Mobergs Produktkontroll är en av många intressanta talare under dagen.

Läs allt om Recyclingdagen här

Ännu ett lästips: Naturskyddsföreningens rapport “Rätt plast på rätt plats”

Pressklipp

Här kan du ladda ned särtryck från reportage i fackpress

“Nordiskt samarbete utvecklar analys av förpackningsgas”

Mobergs Produktkontroll AB är svensk distributör för Gasporox som i samarbete med Å&R Carton och Norsk Elektro Optikk utvecklat den unika metoden för automatisk och oförstörande inline gasinspektion av MAP-förpackningar.
Särtryck ur Pack & Plast nr 3/2016

“Mäter gasmixen i varje förpackning”

Kött, mejerivaror och sallad packas i gas­fyllda förpackningar – allt i ett automatiserat flöde. Med en ny lösning kan även kvalitetskontrollen byggas in i samma flöde.
Särtryck Ny Teknik nr 41, 7/10-2015 , Nätupplaga www.nyteknik.se

“Metallseparering i transportledningen”

Inför Elmia Polymer mässan rapporteras om hur även de minsta metallspånerna effektivt avlägsnas i hög hastighet i sug- och trycktransportledningar.
Särtryck ElmiaPolymer Pack & Plast nr 4/2015
Särtryck ur PolymerVärlden nr 3/2015

“Ny serie metalldetektorer för gummiindustrin”

Metalldetektorer i R-serien är speciellt framtagna för kvalitetsäkring vid bearbetning av gummi.
Särtryck ur Polymervärlden nr 2/2015

“Kvalitetskontroll av biobränsle”

Metalldetektor hos Bioenergi Skandinavien i Landskrona Hamn säkrar kvaliteten.
Särtryck ur Bioenergi nr 1/2014

“Metallseparatorer effektiviserar plastindustrin”

Automatiserad produktion utan driftsstörningar stärker konkurrenskraften.
Särtryck ur Polymervärlden nr 5/2013

“Inga främmande partiklar i korven”

Om konsten att detektera plast i röntgen- och metalldetektorer
Särtryck ur Pack & Plast nr 10/2012

“Installerar ny metallseparator”

En artikel om hur Cleanaway PET Svenska AB minskade spillet och ökade kapaciteten med 20%
Särtryck ur Recycling & Miljöteknik nr 11/2010

“Tekniken som avslöjar kyckling sabotage”

En artikel om hur glas upptäcks i kyckling med bl.a vår röntgen detektor RAYCON.
Särtryck ur NyTeknik nr 15-16/2009

“Metallseparator för placering mellan materialtratt och skruv”

Beskriver bl.a. hur den nya metallavskiljaren PROTECTOR för plastindustrin fungerar.
Särtryck ur PolymerVärlden nr 7/2006 (969 kB)

“Klarar mikroskopiska fragment”

Om nya högintensiva magnetseparatorer för processindustrin.
Särtryck ur Pack & Plast nr 5/2005 (2137 kB)

“Tjäna på att hitta metall”

Hur Elitfönster sparar pengar på metalldetektering före hyvling.
Särtryck ur NTT Såg & Trä nr 11/2005 (99kB)

“Lätt undvika glasbitar och skruv i chipspåsen”

som handlar om nya röntgendetektorer för livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Särtryck ur Pack & Plast nr 5/2004 (601kB)

“Nu kan även olika färger separeras”

Separering av såväl metall som avvikande färger.
Särtryck ur PolymerVärlden nr 3/2003 (326kB)

“Metalldetektering före eller efter emballering?”

Ny teknik öppnar nya vägar för bättre metalldetektering.
Särtryck ur Pack & Plast nr 12/2002 (482kB)

“Mobergs märker metall”

Metoder för att upptäcka och avskilja oönskade eller farliga partiklar i olika godsflöden.
Särtryck ur PackMarknaden nr 9/2001 (1274kB)

“Mobergs skiljer på skrot och korn”

Metallseparatorer, magneter, kvarnar och komprimatorer är en del av allt det som ryms i Mobergs-huset i Malmö.
Särtryck ur Recycling nr 8/2001 (328kB)

“Objudna bulkgäster”

Detektera och separera i produktionsanläggningen.
Särtryck ur PackMarknaden nr 6/1999 (3083kB)

“Gör processen kort”

Högteknologiska lösningar för renare återvinningsmaterial.
Särtryck ur Recycling nr 5/1997 (1245kB)

“Metallföroreningar i livsmedel”

Metalldetektorer för olika produkter i alla tillverkningsfaser.
Särtryck ur Nord-Emballage nr 11/1995 (1924kB)

För att kunna läsa särtrycken behöver du Acrobat Reader.
Ladda ner det gratis här

Klicka på loggan för att få den högupplöst.

Fredrik

Fredrik Moberg

VD och Presskontakt

Telefon: 040-680 80 61