Press

2020-03-11 Minimera produktionsstopp i pappersindustrin med magnetfilter

För att undvika kostsamma skador på maskiner inom pappersindustrin kan man utnyttja dagens avancerade magnetteknik. Vi besökte ett pappersbruk som sökte efter lösningar för att avlägsna stålvajrar från sin pappersmassa.

Bolaget hade problem med skador på sin utrustning som resulterade i kostsamma stopp i produktionen. Anledningen var att stålvajrar, eller rester av dem, fanns kvar i den färdiga pappersmassan. Orsaken man hade hittat var att man hade en ofullständig hantering av cellulosamaterialet när det var packat i balar. Balarna hölls ihop av stålvajrar som pga en automatiserad process i kombination med mänsklig hantering ibland misslyckades med att avlägsna dem innan de processades vidare till pappersmassa.

Magnetfilter förhindrar kostsamma stopp i produktionen

Med hjälp av Goudsmits stora magnetiska filter som är avsedda för större flöden med rördimensioner på mellan 100 och 400 mm är det möjligt att fånga upp stålvajrar även i en relativt hög flödeshastighet. Produktflödet passerar filterhuset som är försett med kraftiga stavar av högintensiva neodymmagneter. Dessutom är den magnetiska insatsen utrustad med pneumatiska gejdrar för att förenkla för operatören. Det är inte bara god ergonomi utan underlättar också för regelbundna inspektioner.

magnetfilter med operatör

”- Förvånande att magnetfilter inte är standard i pappersindustrin.”

Enligt Goudsmits expert inom metallseparation Koen Böggeman är det förvånande att magnetfilter ännu inte blivit standard inom pappersindustrin.

–Det verkar vara ett underskattat problem som ofta inte uppmärksammas förrän första skadan och produktionsstoppet redan har inträffat, säger Koen Böggeman och fortsätter:
–Det är förstås inte någon liten investering, men den betalar sig väldigt snabbt eftersom kostnaderna vid produktionsstopp är mångdubbelt större än priset på ett magnetfilter.

Några pappersbruk i Sverige, Nederländerna, Frankrike och Indonesien har redan investerat i dessa lösningar men flertalet är fortfarande utan denna effektiva metod för att skydda utrustning och säkra långsiktig lönsamhet utan kostsamma produktionsstopp.

Vill ni veta mer om våra magnetfilter för pappersindustrin? Kontakta Mobergs på 040 680 80 60 eller skicka ett mejl till sales@mobers.com.

Mobergs Produktkontroll är återförsäljare i Sverige för Goudsmit Magnetics som är specialiserade på magnetteknik för industrin.

2019-04-08 Magnetgaller räddar många produktionsstopp i plastindustrin

I takt med att plastindustrin automatiseras och effektiviseras ökar också kraven på såväl maskiner som råmaterial. En metallförorening i plastgranulatet kan skada skruvar och foder i formsprutor och extruders. Även de allra minsta metallpartiklarna som passerar riskerar fastna i verktygens varmkanalsystem med stillestånd och onödiga kostnader som följd. Gäller det medicinprodukter och livsmedelsförpackningar är det oacceptabelt med metallfragment inkapslat i plastprodukten.
Mobergs Produktkontroll AB är specialiserade på metallavskiljare och magnetseparatorer för bl a plast- och gummiindustrin i Skandinavien. Tillsammans med brittiska Eclipse Magnetics lanseras nu ett nytt koncept magnetseparatorer för plastindustrin.

Fredrik Moberg, VD för Mobergs Produktkontroll AB om magnetseparering:
– När vi är ute på service och kontrollerar magnetstyrkor har vi konstaterat att de flesta använder gammalmodiga ferritmagneter som bara uppmäter en bråkdel av vad moderna neodymmagneter gör. Följden av detta blir att enbart större metallföremål såsom skruv, brickor, spik etc med säkerhet kan fångas upp. Med svaga magneter är dessutom risken stor att metallföremålen kan lossna igen vid fullt produktflöde, speciellt om inte magneterna rensas tillräckligt frekvent, säger Fredrik Moberg.

Det nya systemet, Easy-Mag, är modulärt uppbyggt och finns som standard för rördimensioner från 80 till 300 mm i såväl runt med Jacob-standard som kvadratiskt genomlopp. Beroende på föroreningsgrad kan ett, två eller flera galler seriekopplas. När produktionslinjer byggs om är det sedan enkelt att anpassa sitt Easy-Mag system med fler eller färre galler eller med olika in- och utlopp.
Magnetgallerna håller högsta styrkan 9000 Gauss på ytan och för att enkelt kunna rensa dessa extremt starka magneter kommer de som standard i Easy-Clean utförande vilket innebär att man med ett handgrepp drar ut magnetstavarna ur sina rostfria tuber så att alla metallföroreningar faller av.

– Eftersom både intresset och behovet av att använda återvunnen plast fortsätter att växa, har efterfrågan på effektiv magnetisk separation aldrig varit större. Det är absolut nödvändigt att eliminera metallfragment så tidigt som möjligt i processen för att minska risken för skador på processutrustning och säkerställa produktens renhet, konstaterar Fredrik Moberg.

Mer om magnetsystemet Easy-Mag hittar du här.

Easy-Mag från Eclipse Magnetics

Mobergs Produktkontroll presenterar det nya konceptet på Plastteknik Nordic i monter C.00 den 8 – 9 maj på Malmömässan.

Där kommer man även visa hur induktiva metallseparatorer kan avskilja de icke-magnetiska metallerna, t ex rostfritt, aluminium, mässing, samt berätta om sorteringsmaskiner för plaståtervinning som separerar både efter färger och polymertyper.

Varmt välkomna!

2019-01-29 Matsvinn från defekta förpackningar kan minskas med ny teknik

Matsvinn är en global utmaning och FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) uppskattar att matsvinnet varje år uppgår till svindlande 1,3 miljarder ton. Orsakerna till matsvinn kan vara alltifrån att grödorna inte skördas, skadade eller utgångna varor eller rester från konsumenterna. Men i fråga om produktion och paketering beror problemet primärt på att produkter med defekta förpackningar når butikernas hyllor och att konsumenterna där låter bli att köpa dem på grund av yttre skavanker.

Ny teknik kan förhindra detta och nu har svenska Mobergs Produktkontroll ingått samarbete med danska Trivision A/S som tillhandahåller den senaste visuella tekniken i sina lösningar för livsmedelsindustrin.

Fundera ett slag – du kommer säkert ihåg ett tillfälle när du handlade och tog upp en bit ost med skador på förpackningen. Förpackningen verkade kanske sprucken eller också var trycket inte perfekt. Oavsett vilken skavank det rörde sig om, lade du troligen tillbaka den osten på hyllan. Och vet du vad? Det gjorde även nästa kund som tittade på den. Och på så sätt har den osten blivit del av ett matsvinn som i Storbritannien uppskattas till hela 480 000 ton per år.
Konsumenterna blir alltmer kritiska och det påverkar även deras inköpsbeteende. Förpackningarna blir allt viktigare och tillverkarna kastar sig gärna ut i konkurrensen och gör förpackningarna alltmer färgsprakande. Säkra förpackningar förhindrar att produkten går sönder under transport, inhandling och lagring. De fem vanligaste förpackningsfelen är migration/urlakning, förorening, vidhäftning/försegling, materialdefekter och etikettfel. Nu kan optisk teknik hjälpa livsmedelstillverkarna att kontrollera förpackningarnas utseende och kvalitet tidigt under tillverkningsprocessen vilket både minskar svinnet i butikerna och i produktionslinjen.

Minskar svinnet med hjälp av tekniska lösningar

Industriell optisk teknik använder snabba och högupplösta kameror för att upptäcka skavanker på produkterna och det är en lovande teknik som kan minska matsvinnet. Industriell optisk teknik har funnits i mer än 40 år, men under de senaste 15–20 åren har tekniken blivit alltmer utbredd genom den breda distributionen av automatiserad produktion.
Tekniken används inom många olika tillverkningsanläggningar – från biltillverkning och elektronik till biovetenskap och läkemedel. Inom livsmedelstillverkning har danska TriVision byggt upp en ansenlig expertis och de kan dokumentera resultat i anläggningarna där deras teknik har installerats.

Ole K. Neckelmann är commercial Director och delägare i Trivision A/S:
“- Den nordiska livsmedelsgiganten Arla har varit en nyckelkund för oss under många år, säger Ole K. Neckelmann och fortsätter:
– Arlas mål är att endast leverera perfekta produkter och de har utvecklats från en situation med många kvalitetsrelaterade driftstopp till betydligt färre stopp. Samtidigt har antalet klagomål från kunder minskat och detta har blivit en riktig framgångssaga som både varit lönsam för Arla och som minskat svinnet.”

Kamerorna i sig kan fotografera flera typer av livsmedelsprodukter och programvaran som används för att tolka bilderna kan inspektera förseglingar, dekaler, skivor, produkter och förpackningen. Hemligheten ligger i kombinationen av kameror och användarvänlig programvara som har utvecklats under nästan 20 år.

Produktutveckling gör tekniken tillgänglig för alla

TriVision, med säte i Danmark, har just avslutat utvecklingen av sin nya lösning VisioPointer och gjort den ännu enklare att använda för operatörer. Livsmedelstillverkare kan nu automatiskt identifiera förorenade förseglingar och kvalitetsdefekter, felaktiga dekaler eller datummärkning och defekta förpackningar.

VisioPointer
Nya VisioPointer är bara 80×80 cm och har en höjd av 1,85 meter. Den är väldigt lätt att använda och nya artiklar passerar den på bara fem sekunder. Så det finns verkligen ingen orsak till att inte använda optisk teknik för att förbättra kvalitet, öka produktflödet och minska matsvinnet vid livsmedelstillverkning.

Här hittar du mer om VisioPointer och den nya optiska tekniken

Fakta om TriVision

Grundat:  1999 i Odense, Danmark

Historik:  Ingår i Robotics Cluster Odense, avknoppning från Syddansk Universitet

Antal anställda:  10 (och växer kontinuerligt)

Installationsbas:   TriVisionsystemen kontrollerar mer än 1 miljon artiklar per dag

Webbplats:  www.trivision.dk

Återförsäljare i Sverige:  Mobergs Produktkontroll AB, www.produktkontroll.se/vision

Ladda ner högupplösta bilder här:

Matsvinn

VisioPointer

Ladda ner pressmeddelande som pdf här

2018-09-19 Snart kan vår mat vara helt fri från främmande partiklar

Det kan tyckas vara en självklarhet i dagens Sverige, att den mat vi köper och stoppar i oss är kontrollerad och kvalitetssäkrad på alla upptänkliga vis. I de allra flesta fall är den förstås alldeles utmärkt, men tekniken som har använts för att detektera främmande föremål och partiklar i vår mat har haft en del begränsningar.

När nya INTUITY metalldetektor från Mobergs Produktkontroll / Sesotec introducerades förra året sattes en helt ny standard för metalldetektion. Med en ny teknologi, s.k. simultan multifrekvens, som möjliggör detektion på flera frekvenser samtidigt blev det nu möjligt att förbättra precisionen på kontrollerna med upp till 50%!

Men vad betyder det för livsmedelsproducenter och för oss konsumenter?

I det lilla perspektivet så innebär det att vi som konsumenter inte längre riskerar att tugga sönder en tand när vi råkar bita på en liten metallbit i maten, och vi får inte heller några andra hälsoproblem om vi råkat svälja densamma. Metallbiten är helt enkelt redan borta om livsmedelsproducenten använt sig av metalldetektorn INTUITY.

I det större perspektivet innebär det att de livsmedel som tidigare har varit svåra att kontrollera på ett kvalitetssäkert sätt nu kan detekteras på en helt ny nivå. Det är s.k. blöta livsmedel som historiskt inneburit en del problem för våra livsmedelsproducenter. Det handlar t.ex. om ost, kött, fisk och färdigrätter där en övergripande lägre frekvens har krävts för detektion, vilket gjort att precisionen inte har blivit så hög som man önskat. Det har bland annat inneburit sämre möjligheter att detektera partiklar och föremål av rostfritt stål.

Med hjälp av den revolutionerande teknologin i nya INTUITY är precision inte längre ett problem. Den är dessutom intuitiv i hanteringen, lär sig snabbt och kommunicerar precist om vad den kan hantera i olika flöden. Att använda INTUITY är enkelt och hygienmässigt är den avspolningsbar med högtryck för miljöer som kräver noggrann hygien.

På Scanpack den 23 – 26 oktober kommer Mobergs att demonstrera hur INTUITY fungerar och vi hoppas att vi ses i monter A02:86.

Läs mer om INTUITY här

Mer om Scanpack och inträdesbiljetter hittar du här

Plast kan vara både fiffig och förödande

2018-04-17 Plast kan vara både fiffig och förödande

Att människan världen över använder på tok för mycket plast och att den hamnar på alldeles för mycket villovägar istället för till återvinning, det vet vi redan. Mycket forskning och utveckling görs på området för att se till att vi blir bättre på att tillverka återvinningsbar plast, att samla in för återvinning och sen naturligtvis att så effektivt som möjligt återvinna våra plaster. Allt för att vi ska kunna bli så cirkulära i vår plastanvändning som det bara går. Läs här om förslag till ökad plaståtervinning. Men plast är ett samlingsnamn för olika sorters polymerer med olika egenskaper och strukturer. Det finns traditionella plaster från fossila råvaror till komposterbar plast från förnyelsebara råvaror.

För att bli cirkulära på plastområdet i högre utsträckning måste vi klara att helt och hållet separera den insamlade plasten efter färg och polymertyp samt avlägsna andra främmande föremål. Med den senaste tekniken kan vi idag avskilja alla slags metaller och även andra föroreningar från det material som ska återvinnas. Med hjälp av avancerade optiska sensorer kan vi nu även sortera olika typer av plast för sig så att vi i nästa steg kan producera nya produkter från återvunnet material.

Vill du veta mer om plastens roll i den cirkulära ekonomin? Missa inte att besöka Recyclingdagen i Helsingborg den 26 april. Fredrik Moberg från Mobergs Produktkontroll är en av många intressanta talare under dagen.

Läs allt om Recyclingdagen här

Ännu ett lästips: Naturskyddsföreningens rapport “Rätt plast på rätt plats”

Klicka på loggan för att få den högupplöst.

Fredrik

Fredrik Moberg

VD och Presskontakt

Telefon: 040-680 80 61

Om Mobergs

Mobergs har 30 års erfarenhet av produktkontroll och materialsortering för den skandinaviska tillverknings-, process- och återvinningsindustrin. Med specialisering på metalldetektorer, magneter, röntgenteknik, vågar samt optiska kontroll- och sorteringssystem säkerställer vi produktflöden utan avvikelser.

Följ Mobergs Produktkontroll AB