Protex-R

Metalldetektor avsedd för textilfibrer i blåsledning