RWM i Birmingham

Träffa S+S Inspection i monter 5Q50 på mässan Recycling & Waste Management i Birmingham mässan 16-18 september 2014. Se effektiva metallavskiljare och optisk sortering med kamera och NIR-teknik.