P-Scan RG

Cirkulär tunneldetektor med högsta möjliga detekteringsnoggrannhet.