Seminarium – Teknik för framtidens återvinning, behov och möjligheter

Den 6 maj 2010 kommer vi att delta i spännande heldagsseminarium kring temat återvinningsteknik. Seminariet arrangeras i samarbete med CIT Recycling Development och Competence Center for Recycling (CCR) vid Chalmers och Göteborgs Universitet.

Mer info hittar du här: http://www.metalldetektorer.se/rek.htm

Mycket välkommen till seminariet.