Svenska Livsmedel

Även i tidskriften Svenska Livsmedel nr 1 har man uppmärksammat vikten av produktkontroll. Det är inte bara hästkött som kan skapa rubriker med stora kassationer och enorma kostnader som följd.

Raycon Bulk