Inlägg

Protex-R

Metalldetektor avsedd för textilfibrer i blåsledning

 

GF

Metallseparator för plastgranulat i sug- eller blåsledning Ø 40/Ø 50/Ø 60/Ø 70

 

 

GF 4000

Metallseparator för bulkmaterial i livsmedels-, läkemedels- samt kemiindustri. Ø/70, Ø/100,/Ø 120/Ø 150