Inlägg

RAYCON BULK

RAYCON-BULK-5 ser även det osynliga

 Röntgendetektering av metallisk och ickemetallisk förorening med hög precision.

Svenska Livsmedel

Även i tidskriften Svenska Livsmedel nr 1 har man uppmärksammat vikten av produktkontroll. Det är inte bara hästkött som kan skapa rubriker med stora kassationer och enorma kostnader som följd.

Raycon Bulk

Raycon Bulk uppmärksammad i pressen

I tidskriften PackMarknaden nr 1 kunde man läsa om den nya maskinen som ur bulkgods sorterar bort oönskade ingredienser av många olika slag.

Raycon Bulk

Och på de stora branschportalerna såsom:

Packnyheter.se
Packnet.se
Food-supply.se
Plastnet.se
Packnews.no

 

 

 

OM Överbandsmagnet

Trumseparator för inbyggnad i befintligt rörsystem.

TMG

Trumseparator för inbyggnad i befintligt rörsystem.

TM

Trumseparator för montering efter bandtransport.

WM

 

Ersätter befintlig drivtrumma. Mått kan kundanpassas.

RME

Rörmagnet med centrerad elektromagnet.

RM

Rörmagnet med centrerad magnetkropp.

PRM

Fallrörsmagnet med plattmagneter.