Inlägg

Protex-R

Metalldetektor avsedd för textilfibrer i blåsledning

 

P-Scan RG

Cirkulär tunneldetektor med högsta möjliga detekteringsnoggrannhet.

 

UNICON

Komplett bandtrp med detektor. Utförande kan kundanpassas.

VARICON

Komplett bandtrp med detektor. Utförande kan kundanpassas.