Inlägg

RME

Rörmagnet med centrerad elektromagnet.