Inlägg

PRM

Fallrörsmagnet med plattmagneter.

ROTOBOX Auto Clean

Fallrörsmagnet för svårrinnande bulkgods med automatisk rensning.