Inlägg

Raycon

Röntgendetektering av metallisk och ickemetallisk förorening med hög precision.

 

UNICON

Komplett bandtrp med detektor. Utförande kan kundanpassas.

VARICON

Komplett bandtrp med detektor. Utförande kan kundanpassas.

 

OM Överbandsmagnet

Trumseparator för inbyggnad i befintligt rörsystem.

TMG

Trumseparator för inbyggnad i befintligt rörsystem.

TM

Trumseparator för montering efter bandtransport.

WM

 

Ersätter befintlig drivtrumma. Mått kan kundanpassas.

RM

Rörmagnet med centrerad magnetkropp.

PRM

Fallrörsmagnet med plattmagneter.

PM

Plattmagneter för inbyggnad över ett materialflöde, i ett stup eller ett rörsystem.