Inlägg

P-Scan RP

Cirkulär tunneldetektor i kombination med styrenhet Primus.

 

P-Scan RG

Cirkulär tunneldetektor med högsta möjliga detekteringsnoggrannhet.

 

TMG

Trumseparator för inbyggnad i befintligt rörsystem.

TM

Trumseparator för montering efter bandtransport.

RME

Rörmagnet med centrerad elektromagnet.

RM

Rörmagnet med centrerad magnetkropp.

PRM

Fallrörsmagnet med plattmagneter.

ROTOBOX Auto Clean

Fallrörsmagnet för svårrinnande bulkgods med automatisk rensning.

ROTOBOX

Fallrörsmagnet för svårrinnande bulkgods.

Magbox Auto Clean

Fallrörsmagnet med automatisk rensning.