Inlägg

RAYCON BULK

RAYCON-BULK-5 ser även det osynliga

 Röntgendetektering av metallisk och ickemetallisk förorening med hög precision.

MAG

Sorterar bort alla slags metaller ur ett mixat flöde.

Raycon

Röntgendetektering av metallisk och ickemetallisk förorening med hög precision.

 

UNICON

Komplett bandtrp med detektor. Utförande kan kundanpassas.

TMG

Trumseparator för inbyggnad i befintligt rörsystem.

WM

 

Ersätter befintlig drivtrumma. Mått kan kundanpassas.

RME

Rörmagnet med centrerad elektromagnet.

PM

Plattmagneter för inbyggnad över ett materialflöde, i ett stup eller ett rörsystem.

PNEUMAG

Rörmagnet för sug- eller trycktransportsystem.

ROTOBOX

Fallrörsmagnet för svårrinnande bulkgods.