Inlägg

Raycon

Röntgendetektering av metallisk och ickemetallisk förorening med hög precision.

 

P-Scan RP

Cirkulär tunneldetektor i kombination med styrenhet Primus.

 

P-Scan RG

Cirkulär tunneldetektor med högsta möjliga detekteringsnoggrannhet.

 

UNICON

Komplett bandtrp med detektor. Utförande kan kundanpassas.

VARICON

Komplett bandtrp med detektor. Utförande kan kundanpassas.

 

PM

Plattmagneter för inbyggnad över ett materialflöde, i ett stup eller ett rörsystem.

PNEUMAG

Rörmagnet för sug- eller trycktransportsystem.

ROTOBOX Auto Clean

Fallrörsmagnet för svårrinnande bulkgods med automatisk rensning.

ROTOBOX

Fallrörsmagnet för svårrinnande bulkgods.

Magbox Auto Clean

Fallrörsmagnet med automatisk rensning.