Inlägg

TM

Trumseparator för montering efter bandtransport.

WM

 

Ersätter befintlig drivtrumma. Mått kan kundanpassas.

RME

Rörmagnet med centrerad elektromagnet.

RM

Rörmagnet med centrerad magnetkropp.

ROTOBOX

Fallrörsmagnet för svårrinnande bulkgods.

SM

Magnetstavar för kundanpassad inbyggnad.

Magbox Auto Clean

Fallrörsmagnet med automatisk rensning.

MAGBOX MXP

Fallrörsmagnet för bulkgods.

MAGBOX FOOD / PHARMA

Animation

Application
profile
Inspection of: Bulk products
Dry, Free-flowing, Powdery, Fine-grained (> 6mm grain size), Coarse-grained (> 6mm grain size), Flaked,
Installation in: Freefall / Bulk conveying
Used in: Food industry
Chemical industry
Pharmaceutical industry
Product
description

MAGBOX FOOD/PHARMA inline magnet systems are mainly used for highly sensitive applications such as in the food and pharmaceutical industries. The robust and wear-resistant housing is made of rustproof stainless steel (1.4404) All surfaces and welding joints are seamless and highly polished.
Advantages

Powerful magnets remove even low magnetised stainless steel particles from the product flow. 
System
components

Separation unit: manual cleaning

Mer info om MAGBOX FOOD / PHARMA

Produktblad Serviceavtal Nyheter Kontakta oss

Att hitta och separera bort främmande föremål i produkter kan lösas på flera olika sätt.Beskriv era behov så kan vi föreslå en skräddarsydd, komplett lösning.

Liquimag

Magnetfilter med ett flertal magnetstavar