Inlägg

Redo för test och snabb leverans

Varicon Compact – den kompakta och prisvärda metalldetektorn

Nu finns Varicon Compact på lager hos Mobergs i Malmö –  redo för test och snabb leverans. Varicon Compact används för inspektion av styckegods i livsmedelsindustrin. Varicon Compact upptäcker alla magnetiska och icke-magnetiska metallföroreningar, speciellt järn, rostfritt stål och aluminium, även om de förekommer inuti produkten.

Mer information om Varicon Compact här

Kontakta oss gärna för frågor på på telefon 040-680 80 60 eller skicka mail till sales@mobergs.com

Ökad medvetenhet om riskerna

För ett tag sedan publicerade tidningen PackMarknaden en längre uppföljningsartikel om hur incidenten med glas i kyckling påverkade livsmedelsmarknaden. En del av artikeln bestod av en intervju med mig om hur vi känner att marknaden har förändrats. För er som inte får tidningen i brevlådan bifogar jag intervjun här!

Ökad medvetenhet om riskerna

Intresset för röntgenutrustning, som detekterar annat än metall har ökat liksom medvetenheten om att riskerna för kontamination finns.

– Någon påtaglig ökning av försäljningen har vi inte märkt ännu men det kan förstås hänga samman med finanskrisen.

Det säger Fredrik Moberg som är VD för Mobergs Processkontroll AB i Malmö, som bland annat säljer avancerad utrustning för metalldetektion och röntgendetektering inom livsmedelsproduktion. Tyska S+S och deras RAYCON-serie är de som Mobergs har agenturen för.

Intresset bland livsmedelsproducenterna var stort efter skandalen med glas i kycklingkött, berättar Fredrik Moberg.

– Tidigare hade kunderna mest använt metalldetektorer, eftersom glas och sten inte är något som ska finnas i produktionsprocessen, men medvetenheten om riskerna ökade.

Fredrik Moberg säger att de flesta fortfarande avvaktar, men det ar många som har hört av sig med förfrågningar och som överväger framtida investeringar i utrustning för röntgenkontroll.

– Den här utrustningen har bli vit attraktivare, eftersom prisnivån har halverats. I dag kostar röntgenutrustning visserligen tre gånger så mycket som en metalldetektor, men för några år sedan var röntgenutrustningen uppemot 6-8 gånger så dyr. Och samtidigt har utrustningen blivit mycket mer lättskött. Under det senaste året har den djupa lågkonjunkturen investeringslusten. När vi nu långsamt går mot, vad det verkar, ljusare tider finns möjligheten för en ökande försäljning av röntgenutrustning, hoppas och tror Fredrik Moberg.

okad

Packmarknaden 4/2010, Peter Nygren.

kycklingfile1

Testföremål av metall och glas i kyckling

Främmande föremål i livsmedel

Teknik för att eliminera metall

Teknik för att eliminera metall

Intresset för att förebygga och skydda sig mot oönskade ingredienser i livsmedel har naturligtvis ökat efter skandalen med glas i kyckling. Av den anledningen anordnar SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB tillsammans med ProSanitas Certifiering AB en temadag på SIK i Göteborg 10 juni. Tillsammans med tre kollegor i branschen kommer vi informera om teknologier som står till hands för att eliminera främmande föremål; Metalldetektorer, magnetiska separatorer, röntgendetektorer och radardetektion.