Inlägg

Detekterbart plast Material

Detekterbart material

– Available In 10, 15, 20, 25, 30, 40 and 50mm (2m x 1 m) sheets
– Other sheet sizes on request
– Rods available In 20, 40 and 50mm diameter, 1 m lengths
– Standard colour – `Gentaln Blue’ (RAL 5010)

Approved for direct contact with food, and suitable for use in the pharmaceutical Industries. Low abrasion, high wear resistance, good sliding

P-Scan RP

Cirkulär tunneldetektor i kombination med styrenhet Primus.

 

P-Scan RG

Cirkulär tunneldetektor med högsta möjliga detekteringsnoggrannhet.

 

TMG

Trumseparator för inbyggnad i befintligt rörsystem.

TM

Trumseparator för montering efter bandtransport.

WM

 

Ersätter befintlig drivtrumma. Mått kan kundanpassas.

RME

Rörmagnet med centrerad elektromagnet.

RM

Rörmagnet med centrerad magnetkropp.

PRM

Fallrörsmagnet med plattmagneter.

PM

Plattmagneter för inbyggnad över ett materialflöde, i ett stup eller ett rörsystem.