Inlägg

Besök Recyclingdagen den 14 maj

Recyclingdagen i Stockholm 22 november

Hur blir vi ännu bättre på metallåtervinning?

– ta del av framtidens lösningar på Recyclingdagen i Stockholm den 22 november

I Sverige är vi förhållandevis duktiga på återvinning av både papper, plast och metall och mycket arbete läggs ner på att förbättra tekniken och forska kring nya lösningar. På Recyclingdagen i Stockholm den 22 november fokuseras det på metallåtervinning, vilket också involverar Mobergs Produktkontroll och våra produkter. Det kommer att pratas metaller, skrot och elektronik ur flera perspektiv.

Vi kommer exempelvis att få lära oss mer om hållbar stålframställning, hur metallåtervinning kan klimatkompenseras och om satsningar för ökad återvinning av metaller ur restprodukter. Informationssäker elektronikåtervinning och återvinning av elbilsbatterier står också på programmet, och som “pricken över i” kommer Mobergs Produktkontrolls VD Fredrik Moberg att berätta om automatiserad sortering.

Välkommen till Recyclingdagen 2018

När: 22 november, 09:00 – 17:00

Var: Venue81, Drottninggatan 81, Stockholm

I konferensbiljetten ingår Recyclingdagens inspirerande program, för- och eftermiddagsfika, mingellunch och möjligheten att nätverka med Sveriges ledande företag och personer inom
återvinningsbranschen. Ta del av programmet för dagen här
För mer info och anmälan: www.recyclingdagen.se

 

Återvinning idag och imorgon

Hur bra är vi på återvinning egentligen och vad händer på utvecklingsområdet? Det kan du lära dig mer om på Recyclingdagen den 17 maj på Dunkers hus i Helsingborg.

Läs programmet här

Här hittar du mer info om Recyclingdagen 2017

Saxat från Recycling nr 12/2010

I tidningen Recyling nr 12/2010 rapporterades från K-mässan i Düsseldorf:

Tyska S+S GmbH visade prov på olika plast- och metallsorteringsmaskiner bland annat två separatorer för detektering av metall. Utrustningen placeras direkt framförformsprutningsmaskinens inlopp så att metallpartiklar förhindras tillträde och därmed riskera blockering även i de allra minsta varmkanalsystemen. En komplett sorteringsmaskin, som kan utrustas med sorteringsteknik för såväl optisk, induktiv som NIR-ljus för kontroll och sortering av allt från hela förpackningar ner till granulatstorlek visades även. Den optiska sensorn används för att separera material med olika färger. Den induktiva sensorn avlägsnar alla slags metallföroreningar och NIR-sensorn avskiljer främmande material från plastflödet och sorterar olika typer av polymerer.