Inlägg

Raycon

Röntgendetektering av metallisk och ickemetallisk förorening med hög precision.

 

Protex-R

Metalldetektor avsedd för textilfibrer i blåsledning

 

P-Scan RG

Cirkulär tunneldetektor med högsta möjliga detekteringsnoggrannhet.

 

UNICON

Komplett bandtrp med detektor. Utförande kan kundanpassas.

VARICON

Komplett bandtrp med detektor. Utförande kan kundanpassas.

 

TMG

Trumseparator för inbyggnad i befintligt rörsystem.

TM

Trumseparator för montering efter bandtransport.

WM

 

Ersätter befintlig drivtrumma. Mått kan kundanpassas.

PRM

Fallrörsmagnet med plattmagneter.

PM

Plattmagneter för inbyggnad över ett materialflöde, i ett stup eller ett rörsystem.