Inlägg

P-Scan RP

Cirkulär tunneldetektor i kombination med styrenhet Primus.

 

OM Överbandsmagnet

Trumseparator för inbyggnad i befintligt rörsystem.

TMG

Trumseparator för inbyggnad i befintligt rörsystem.

TM

Trumseparator för montering efter bandtransport.

WM

 

Ersätter befintlig drivtrumma. Mått kan kundanpassas.

RME

Rörmagnet med centrerad elektromagnet.

RM

Rörmagnet med centrerad magnetkropp.

PRM

Fallrörsmagnet med plattmagneter.

PM

Plattmagneter för inbyggnad över ett materialflöde, i ett stup eller ett rörsystem.

ROTOBOX Auto Clean

Fallrörsmagnet för svårrinnande bulkgods med automatisk rensning.