Inlägg

Protex-R

Metalldetektor avsedd för textilfibrer i blåsledning

 

P-Scan RP

Cirkulär tunneldetektor i kombination med styrenhet Primus.

 

P-Scan RG

Cirkulär tunneldetektor med högsta möjliga detekteringsnoggrannhet.

 

PNEUMAG

Rörmagnet för sug- eller trycktransportsystem.

GF

Metallseparator för plastgranulat i sug- eller blåsledning Ø 40/Ø 50/Ø 60/Ø 70